Metadata and Analytics

Åtgärder
Läser in...
Grupp
 • uid=prodWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
 • WP Administrator
 • Barn- och ungdomsförsäkring

  Barn- och ungdomsförsäkring

  En barn- och ungdomsförsäkring är en helförsäkring för barn och ungdomar, som ger ekonomisk ersättning för uppkomna skador, kringkostnader orsakade av olycksfall eller sjukdom. Försäkringen tecknas utan hälsodeklaration och har ingen självrisk.

 • Fortsättningsförsäkring

  Fortsättningsförsäkring kan tecknas av dig som tidigare har haft gruppförsäkring under minst sex månader och när du av någon anledning lämnar den försäkringsberättigade gruppen, till exempel om du lämnar din anställning på företaget som har tecknat gruppförsäkringsavtalet.

 • Kvadratisk Förtidskapitalsförsäkring

  Förtidskapitalsförsäkring

  En förtidskapitalsförsäkring ger en ekonomisk trygghet om du drabbas av sjukdom som varar en längre tid och därmed inte kan arbeta i den omfattningen som du skulle om du var frisk.

 • Livförsäkring med barnskydd

  Livförsäkring med barnskydd

  En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider.

 • Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

  Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

  En livförsäkring tecknar du inte för din egen skull. Den tecknar du för att ge dina nära ekonomisk trygghet när du avlider eller om du inte längre kan arbeta på grund av sjukdom.

 • Olycksfallsförsäkring

  Olycksfallsförsäkring

  En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation i fall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men den försäkringen gäller inte om något händer på fritiden.

 • Olycksfallsförsäkring

  Olycksfallsförsäkring KOPY

  En olycksfallsförsäkring tecknar du för att försäkra dig om att få ekonomisk kompensation i fall att du drabbas av en skada till följd av en olycka. Många är olycksfallsförsäkrade genom arbetet, men den försäkringen gäller inte om något händer på fritiden.

 • Seniorförsäkring

  Seniorförsäkringen erbjuds till dig som tidigare har haft liv-, och/eller olycksfallsförsäkring och/eller PrivatAccess i gruppförsäkring under minst sex månader, och har uppnått slutålder för gruppavtalet eller avtals-/ålderspensionerats.

 • Sjuk- & olycksfallsförsäkring

  Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

  En sjuk- och olycksfallsförsäkring är som en helförsäkring för vuxna. Den kan ersätta dina kostnader vid ett olycksfall och även ge dig ekonomisk kompensation om en sjukdom eller ett olycksfall ger bestående men.

 • Avbrottsförsäkring

  Sjukavbrottsförsäkring

  Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjuk under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.