Metadata and Analytics

Åtgärder
Läser in...
Omtanke, handlingskraft och nytänkande
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Euro Accident Kompass

Omtanke, handlingskraft och nytänkande

Åtgärder
Läser in...

Kärnvärden
Omtanke, handlingskraft och nytänkande

By WP Administrator, last updated 5 aug 2011

Omtanke och handlingskraft, förenat med nytänkande, är våra kärnvärden och vår vardagskompass. De beskriver hur vi ser på oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. Våra kärnvärden styr hur vår verksamhet bedrivs.

De definierar vårt sätt att arbeta och bemöta andra, oavsett om det avser kunder, samarbetspartners eller kollegor i företaget.

Omtanke
Vi bryr oss om varandra och våra kunder.

Handlingskraft
Vi agerar nu. Vi löser våra uppgifter och tar oss an utmaningarna när de kommer.

Nytänkande
Vi vågar prova nya saker och nya sätt.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-05

Dela


Omtanke, handlingskraft och nytänkande

Åtgärder
Läser in...

Högsta betyg till Euro Accidents försäkringar enligt CMA 2017