Metadata and Analytics

Åtgärder
Läser in...
Omtanke, handlingskraft och nytänkande
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Euro Accident Kompass

Omtanke, handlingskraft och nytänkande

Åtgärder
Läser in...

Kärnvärden
Omtanke, handlingskraft och nytänkande

By WP Administrator, last updated 5 aug 2011

Omtanke och handlingskraft, förenat med nytänkande, är våra kärnvärden och vår vardagskompass. De beskriver hur vi ser på oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. Våra kärnvärden styr hur vår verksamhet bedrivs.

De definierar vårt sätt att arbeta och bemöta andra, oavsett om det avser kunder, samarbetspartners eller kollegor i företaget.

Omtanke – Vi bryr oss!
Omtanke för oss är att ta ansvar och engagera sig i sina uppdrag och sin omgivning med kunskap, kompetens och energi. Vi vet att det är möjligt för nästan alla att förbättra sin hälsa och sin livssituation och vi kan hjälpa dem att nå dit. Vi letar inte undantag för att neka ersättning, vi letar skäl till att hjälpa och stötta.

Handlingskraft – Vi ger mer!
Vi strävar ständigt efter att bli bättre på det vi gör. Vi är noga med att hålla våra löften. Vår handlingskraft ger oss möjligheten att snabbt anpassa oss till marknadens ständiga utveckling och det är en förutsättning för att vi ska kunna ge våra kunder korrekt och snabb service.

Nytänkande – Vi utvecklas!
Vi har modet, viljan och förmågan att hitta nya vägar och söka kreativa lösningar. Vi är stolta över våra traditioner men aldrig främmande för att ifrågasätta handlingar som tar oss framåt. Vårt nytänkande gör att vi fortsätter att utvecklas och det skapar möjligheter till fortsatt tillväxt som gynnar alla i vår omgivning.

 

Senast uppdaterad: 2014-03-18

Dela


Omtanke, handlingskraft och nytänkande

Åtgärder
Läser in...

Euro Accident får högsta betyg. CMA 2016