Metadata and Analytics

Åtgärder
Läser in...
Med hjärta och själ för hållbara medarbetare
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Med hjärta och själ för hållbara medarbetare

Åtgärder
Läser in...

Vision & Affärsidé
Med hjärta och själ för hållbara medarbetare

By WP Administrator, last updated 29 maj 2013

Vi tror på att trygghet och hälsa hör ihop. Människor ska kunna arbeta, få ihop sin tillvaro och vara friska medan de gör det. Vi försäkrar människors liv, lön och välmående. Bra försäkringar och friska medarbetare skapar framgångsrikare företag. Räkna med Euro Accident!

Vår vision
Vi vill bidra till en trygg och frisk värld.

Vår affärsidé
Vi ska aktivt hjälpa företag, organisationer och individer att utveckla sin hälsosituation, samt hantera ohälsa och dess konsekvenser med försäkring som finansiering.

Vårt kundlöfte
Vi skapar möjligheter för dig att få ett långt, tryggt och friskt liv.

 

 

Senast uppdaterad: 2016-06-22

Högsta betyg till Euro Accidents försäkringar enligt CMA 2017