Metadata and Analytics

Åtgärder
Läser in...
Klagomål
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Euro Accident

Klagomål

By WP Administrator, last updated 5 aug 2011

Euro Accident är mycket måna om att du som förmedlare, eller du som kund till någon av våra förmedlare, är nöjd med vår service och våra produkter.

Om vi av någon anledning inte levt upp till dina förväntningar ser vi gärna att du i första hand kontaktar handläggaren av ditt ärende. Du är också välkommen att kontakta Euro Accidents klagomålsansvarige: jur.kand. Marie Sjöberg på telefon 077-440 00 10 eller via e-post marie.sjoberg@euroaccident.com.

Utöver dessa alternativ har du alltid möjlighet att vända dig till allmän domstol, i första hand tingsrätten på orten. Du kan också kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå för kostnadsfri rådgivning i ditt ärende. 

Euro Accident har för vår verksamhet en lagstadgad skyldighet att ha en ansvarsförsäkring. Idag finns den försäkringen hos If Skadeförsäkring AB.

Senast uppdaterad: 2015-09-14

Dela


Högsta betyg till Euro Accidents försäkringar enligt CMA 2017