Euro Accident i Almedalen
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Euro Accident på Chefs scen i Almedalen 2018

Marie Fristedt, produktchef Hälsa på Euro Accident, stod på tidningen Chefs scen i Almedalen och talade i ämnet: "Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?".  

   

 

”Det beror på vad man har för dialog med sin chef annars. Man måste som medarbetare känna att den här chefen frågar mig för att han eller hon faktiskt bryr sig, inte att det ska vara form av kontrollerande. Då blir det taggarna utåt. Speciellt om man redan mår dåligt. Då orkar man inte med att någon mer ska komma och sparka på en”
Therese Lundberg, TV-producent/stresscoach

 

Arrangör: Euro Accident + Chef

Kontaktperson: Mathilda Söderlind, kommunikationsansvarig Euro Accident. Telefon 08-545 074 39

start portlet menu bar

Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?

Display portlet menu
end portlet menu bar
Marie Fristedt, Produktchef Hälsa Euro Accident

Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?

Borde inte du ta lite semester? Hur har du sovit i natt? De där rökpauserna du tar… Sjukhälsotalen rusar och samhället ställer allt högre krav på företag vad gäller friskvård. Vilket ansvar har ledningen? Hur kan chefen hålla koll på vilka som ligger i riskzonen utan att kränka någons integritet? Är det okej att fråga sina medarbetare om deras träningsvanor, kostvanor och privata bekymmer?

Medarbetares hälsa måste hanteras på individnivå men för att lyckas med individuella förändringar behöver man först ha gjort sin läxa på organisationsnivå. Med en strategi för hälsosamma medarbetare blir det också legitimt för cheferna att ställa de krav och frågor som behövs – även när det blir obekvämt. Vilka åtgärder har störst effekt på medarbetares hälsa? Hur nära kan – och måste – chefen gå för att vi ska bryta sjukskrivningstrenden?