Grupp
 • uid=prodWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
 • WP Administrator
 • Euro Accidents Barn- och ungdomsförsäkring

  Barn- och ungdomsförsäkring

  En Barn- och ungdomsförsäkring kan göra skillnad för både barn och föräldrar när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall eller en sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt, både under skoltid och fritid.

 • Euro Accident Fortsättningsförsäkring

  Fortsättningsförsäkring

  En Fortsättningsförsäkring tecknar du för att fortsätta vara försäkrad när du inte längre kan vara med i ett gruppavtal.

 • Euro Accident Förtidskapitalsförsäkring

  Fristående förtidskapital med option

  Ett Fristående förtidskapital kan ge dig ett ekonomiskt tillskott om du inte kan arbeta för fullt under en längre tid på grund av en olycka eller en sjukdom. Om du senare bildar familj kan du utnyttja optionsrätten för att utöka ditt försäkringsskydd.

 • Invalidesum

  Livförsäkring med barnskydd

  En Livförsäkring med barnskydd tecknar du för att ge dina nära ett ekonomiskt andrum om du avlider.

 • Euro Accidents Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

  Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd

  En Livförsäkring med förtidskapital och barnskydd tecknar du för att ge dina nära ett ekonomiskt andrum om du avlider. Försäkringen kan även ge dig ett ekonomiskt tillskott om du inte kan arbeta för fullt under en längre tid på grund av en olycka eller en sjukdom.

 • Invalidesum

  Olycksfallsförsäkring

  En Olycksfallsförsäkring kan göra skillnad när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall. Försäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

 • Euro Accident Seniorförsäkring

  Seniorförsäkring

  En Seniorförsäkring tecknar du för att ha ett fortsatt försäkringsskydd när du inte längre kan vara med i ett gruppavtal på grund av uppnådd slutålder.

 • Euro Accident Sjuk- & olycksfallsförsäkring

  Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

  En Sjuk- och olycksfallsförsäkring kan göra skillnad när vardagslivet plötsligt förändrats efter ett olycksfall eller en sjukdom. Försäkringen gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

 • Sjukavbrottsförsäkring

  Sjukavbrottsförsäkring

  Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjukskriven under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.

 • Sjukavbrottsförsäkring BAS

  Sjukavbrottsförsäkring Bas

  Som företagsledare eller ägare har du inte bara ansvar för dig själv och din egen hälsa. Skulle du drabbas av sjukdom eller olycksfall är det stor risk att detta inte bara påverkar dig och din privata ekonomi. Blir du sjukskriven under en längre tid kan det i värsta fall påverka hela företagets fortlevnad.