Hälsotjänster
 • Hälsotjänster
 • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
 • WP Administrator
 • Invalidesum

  Hälso- och Arbetsmiljöscreening

  Hälso- och Arbetsmiljöscreening är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att få en nulägesbild av medarbetarnas hälso- och arbetsmiljösituation, och ett startskott för arbetet med medarbetarnas välmående. Mår medarbetarna bra, går det bra för företaget.

 • Samtalsstöd

  Samtalsstöd

  Med Samtalsstöd får dina medarbetare alltid stöd för att ta itu med sina problem, både på jobbet och hemma. Om rådgivningen används i tid ökar möjligheterna för att kunna fortsätta arbeta, få ihop tillvaron och vara frisk. Tjänsten ingår utan kostnad i vår sjukförsäkring Plansjuk.

 • Sjukanmälan

  Sjukanmälan

  Sjukanmälan hjälper företag att få kontroll över sjukfrånvaro och hälsoläge. Tjänsten hanterar medarbetarnas anmälan om sjukfrånvaro och VAB. Medarbetarna får professionell sjukvårdsrådgivning av Euro Accidents legitimerade sjuksköterskor och företagets chefer får rapporter och statistik från chefsportalen som ingår i Sjukanmälan.