Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd
  • uid=prodWPadmin,cn=admins,O=EUROACCIDENT.COM
  • WP Administrator
start portlet menu bar

Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd

Display portlet menu
end portlet menu bar

Skadeanmälan
Rehabiliteringsförsäkring ComeBack med Samtalsstöd

By WP Administrator, last updated 22 okt. 2018

Skadeanmälan görs i 4 steg:

  • Orsak till anmälan
  • Redogörelse
  • Företagets uppgifter
  • Medarbetarens uppgifter

 

- Den ifyllda anmälan kan både sparas och skrivas ut. Anmälan skickas krypterat till Euro Accident. Euro Accident behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. För mer information, se vår integritetspolicy.

- När skadeanmälan är genomförd, erhåller medarbetarens chef en automatiskt bekräftelse via e-post.

Senast uppdaterad: 2019-03-07