Årets Nytänkande ger bidrag till Amnesty
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Aktuellt
start portlet menu bar

Årets Nytänkande ger bidrag till Amnesty

Display portlet menu
end portlet menu bar

Årets Nytänkande ger bidrag till Amnesty

By WP Administrator on 15 dec. 2013

Olof Bergström är ansvarig för juridiska frågor på Euro Accident. Priset fick han för att han som person ser möjligheter och letar efter smidiga lösningar även då andra tongivande kollegor i samma skrå har annan syn på saker och ting.

Olof BergströmOlofs flexibilitet inom ramen för vad som är juridiskt korrekt underlättar både för våra kunder och gör Euro Accident till ett mindre krångligt företag.

”Det känns givetvis mycket hedrande och jag är stolt över utmärkelsen. Juridik kan vara en ganska konservativ syssla, därför känns det extra roligt att, trots det, kunna bidra med visst nytänkande”, säger Olof Bergström när han får veta hur uppskattad han är av sina kollegor.

Olof har valt att donera pengarna till Amnesty.
”Amnesty verkar för att de mänskliga rättigheter som har kodifierats i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna efterlevs. Jag tycker att Amnestys arbete för ett mer rättssäkert samhälle är särskilt viktigt. Samvetsfångar, tortyr och partiska domstolar är enligt mig ett av de största hoten mot det demokratiska samhället och det känns mycket bra att kunna bidra till en organisation som arbetar för att motverka just detta” avslutar Olof.   

Grattis Olof och grattis Amnesty som får 10 000 kr för sitt goda arbete.

Nytänkande för oss på Euro Accident – Vi utvecklas!
Vi har modet, viljan och förmågan att hitta nya vägar och söka kreativa lösningar. Vi är stolta över våra traditioner men aldrig främmande för att ifrågasätta handlingar som tar oss framåt. Vårt nytänkande gör att vi fortsätter att utvecklas och det skapar möjligheter till fortsatt tillväxt som gynnar alla i vår omgivning.

Senast uppdaterad: 2014-03-18

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.