Bättre stöd vid spelproblem
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Bättre stöd vid spelproblem

By Jeanette Bengtsson on 20 dec. 2017

Från och med den 1 januari 2018 har personer med spelproblem samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem.

Efter en ändring i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen vid årsskiftet får den som har problem med spel om pengar samma rätt till hjälp och stöd av kommunen och sjukvården som den som har alkohol- eller drogproblem.

– Det är bra att även spelproblem hamnar mer i fokus. Sett ur ett arbetsgivarperspektiv kan alla former av beroendeproblem leda till sämre prestation på arbetet och psykisk ohälsa. Sedan finns naturligtvis alltid det medmänskliga perspektivet med, säger Marie Swelén, legitimerad psykolog på Euro Accident.

Enligt Folkhälsomyndighetens uppgifter har omkring två procent av den vuxna befolkningen, det vill säga runt 134 000 personer, spelproblem. Dessutom lever ungefär 170 000 anhöriga, varav nästan hälften är barn, i samma hushåll som någon som har spelproblem.

Chefen kan uppmärksamma tidiga tecken
– Som chef kan du försöka vara uppmärksam på tidiga tecken på spelproblem, och ha ett samtal med medarbetaren kring det du har sett, för att motivera till en förändring. I de fall där det påverkar arbetsförmågan kan det bli aktuellt att starta en rehabilitering, säger Marie Swelén.

Genom Euro Accidents sjukförsäkring PlanSjuk kan både chefer och medarbetare få hjälp. För chefer kan stödet röra sig om att klara svåra samtal och för medarbetaren kan det handla om att upptäcka och förstå att man har ett beroende och få stöd i hur man kan hantera sitt beroende.

– Som alltid är det viktig att komma in i ett tidigt skede för att hantera problemen innan de har fått för stora konsekvenser, både för företaget och medarbetaren. Förutom den hjälp som sjukförsäkringen PlanSjuk kan ge våra kunder har vi också samarbete med experter på beroendeproblematik som vi kan koppla in om det skulle behövas, säger Marie Swelén.

 

Senast uppdaterad: 2017-12-20

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.