Euro Accident på Chefs scen i Almedalen 2018
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Euro Accident på Chefs scen i Almedalen 2018

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident på Chefs scen i Almedalen 2018

By Jeanette Bengtsson on 20 juni 2018

Måndag den 2 juli 2018 står Marie Fristedt, produktchef Hälsa på Euro Accident, på tidningen Chefs scen i Almedalen och talar i ämnet: "Hur nära får chefen gå – när blir hälsofrågor integritetskränkande?".

Läs mer »

Senast uppdaterad: 2018-06-29

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.