Försäkringskassan följer upp sjukförsäkringens utveckling
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Aktuellt
start portlet menu bar

Försäkringskassan följer upp sjukförsäkringens utveckling

Display portlet menu
end portlet menu bar

Försäkringskassan följer upp sjukförsäkringens utveckling

By WP Administrator on 12 dec. 2013

Försäkringskassan har följt upp sjukförsäkringens utveckling och lämnat en tredje rapport till regeringen. Rapporten visar att en del av ökningen av sjukpenningtalet beror på regeringens egen reform av sjukförsäkringen.

Sjukpenningtalet (som mäter sjukskrivningarna) ökade med drygt 30 procent från december 2010 till juni i år. Men om man justerar siffrorna med hänsyn till regeländringarna blir ökningen 15 procent.

Reformen har gjort att många av de som utförsäkrades 2009/2010 återvände till sjukförsäkringen när den möjligheten öppnades igen. Sjukskrivning har blivit en lösning för de som blev av med tillfällig sjukersättning eller som nekas vanlig sjukersättning.

De långa sjukfallen ökar fortfarande, men med denna bakgrund blir det viktigare att fokusera på alla nya sjukskrivningar som görs.

Senast uppdaterad: 2014-03-18

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.