Förvärvet av Ikano Livförsäkring slutfört
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Förvärvet av Ikano Livförsäkring slutfört

Display portlet menu
end portlet menu bar

Förvärvet av Ikano Livförsäkring slutfört

By Jeanette Bengtsson on 6 feb. 2018

Euro Accidents tidigare annonserade köp av Ikanos livförsäkringsbolag Ikano Livförsäkring AB slutfördes den 5 februari 2018. Köpet har godkänts av berörda myndigheter.

Närmast följer en namnändring till Euro Accident Livförsäkring AB, en beståndsöverlåtelse och en fusion med Euro Accidents befintliga verksamhet

– Med det nya bolaget får vi framförallt en bolagsstruktur som effektiviserar det interna arbetet och möjliggör fortsatt tillväxt. För våra kunder och samarbetspartners blir det ingen praktisk skillnad. Vi är liksom tidigare ett välkapitaliserat bolag med samma medarbetare, ledning och ägare, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident.

När hela processen är klar är Euro Accident Livförsäkring AB ett försäkringsbolag med tillstånd och tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

 

 

Senast uppdaterad: 2018-02-11

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.