Höga sjuktal och psykisk ohälsa hotar välfärden
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
Aktuellt
start portlet menu bar

Höga sjuktal och psykisk ohälsa hotar välfärden

Display portlet menu
end portlet menu bar

Höga sjuktal och psykisk ohälsa hotar välfärden

By Jeanette Bengtsson on 21 juli 2014

Just nu befinner sig tusentals svenskar på semester, men kan de koppla av? Sjukpenningtalet har stigit med 23 procent de senaste fyra åren och den diagnos som ökat mest är psykiska sjukdomar. Samtidigt som vi mår allt sämre blir vi också allt äldre. Parallellt med detta ser allt för många företag på sina medarbetare som en slit-och-släng-resurs som förväntas öka sin prestation kontinuerligt. Det visar en ny rapport från Euro Accident.

”Vi har i dag en ohållbar situation på arbetsmarknaden. Medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö är en nyckel till företagets lönsamhet och om vi inte börjar ta dessa utmaningar på allvar så kommer notan att bli väldigt dyr. Inte bara för arbetsgivarna och deras medarbetare, utan för hela samhället” säger Thomas Petersson, VD på Euro Accident.

Ju äldre vi blir desto högre blir försörjningskvoten, den grupp som arbetar måste med andra ord försörja allt fler människor. En ökad andel äldre parallellt med ökande sjuktal innebär därmed att gruppen som kan arbeta blir mindre och mindre.

Att det är psykiska diagnoser som ökar mest är extra alarmerande eftersom de ofta leder till längre sjukskrivningar än till exempel muskulära sjukdomar. Samtidigt saknar många chefer kunskap kring psykisk ohälsa och hur man bäst ska hantera situationen när medarbetare drabbas.

”Många företag har varken verktyg eller strategier för att förebygga ohälsa på arbetsplatsen. Men som arbetsgivare har man ett ansvar för att ta hand om sin arbetskraft. Vi kan inte vänta längre nu, det är hög tid att inkludera medarbetarna i företagens övergripande samhällsansvar”, avslutar Thomas Petersson.

Ny rapport från Euro Accident
Healthy Business Report 2014
Tolv sätt för arbetsgivare att förebygga ohälsa

 

Senast uppdaterad: 2014-07-21

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.