5 goda råd när klockan ringer ut
  • uid=nikmil,cn=users,o=euroaccident.com
  • Niklas Mild
Aktuellt
start portlet menu bar

5 goda råd när klockan ringer ut

Display portlet menu
end portlet menu bar

5 goda råd när klockan ringer ut

By Niklas Mild on 10 juni 2015

Efter skolavslutningen kan många barn stå utan försäkringsskydd om oturen skulle vara framme. För den som tar studenten är det extra viktigt att se över och förbättra sin situation.

Så länge barnet gick i skolan var han eller hon försäkrade av kommunen i en kollektiv olycksfallsförsäkring, men oftast så gäller försäkringen bara under skoltid (informationen finns kommunens hemsida, sök på olycksfallsförsäkring).

Samhällets skydd är inte heller tillräckligt, särskilt om olycksfallet skulle vara så allvarligt att barnet inte kommer ut i arbetslivet. De flesta har också en hemförsäkring, men tvärtemot vad många tror så täcker den inte skador och kostnader vid olycksfall.

Föräldrar som vill förbättra försäkringsskyddet för sitt barn bör därför se till att teckna en olycksfallsförsäkring eller ännu hellre en sjuk- och olycksfallsförsäkring som även gäller sjukdom. Ett extra gott råd till föräldrar med barn som tar studenten, eftersom barnet helt kommer att stå utan försäkring efter utspringet på skolgården.

En bra och enkel möjlighet för föräldern är ofta att medförsäkra barnet i den gruppförsäkring som arbetsgivaren erbjuder. Euro Accidents barn- och ungdomsförsäkring kan till exempel tecknas utan hälsoprövning fram till 20-årsdagen och kan gälla längst till och med utgången av den månad den försäkrade fyller 25 år, om inte annat avtalats.

Fem tips i skolavslutningstider:

  1. Se över barnets försäkringsskydd, eftersom samhällets, skolans och hemförsäkringens skydd inte är tillräckligt.
  2. Teckna kompletterade barn- och ungdomsförsäkring för att säkra försäkringsskyddet.
  3. Ofta kan barnet medförsäkras utan hälsoprövning i den gruppförsäkring som föräldern har via sin arbetsgivare.
  4. Ta reda på vad hur vad som gäller för medfödda sjukdomar, sjukdomar som är undantagna och riskfyllda aktiviteter i försäkringens villkor.
  5. Kontrollera hur försäkringen gäller vid vistelse utanför Sverige, om du reser utomlands.

 

Senast uppdaterad: 2015-06-10