Träna regelbundet och förebygg psykisk ohälsa
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
Aktuellt
start portlet menu bar

Träna regelbundet och förebygg psykisk ohälsa

Display portlet menu
end portlet menu bar

Träna regelbundet och förebygg psykisk ohälsa

By WP Administrator on 29 nov. 2013

Rapporterna duggar tätt om ökad psykisk ohälsa, men med fysisk aktivitet går det att förebygga. En ny studie från Göteborgs universitet har tittat på förändringar hos varje enskild person jämfört med sig själv istället för att bara undersöka förändringar jämfört med andra.

Studien visar att man får de största effekterna när man går från att vara inaktiv till lite aktiv. Det innebär att det aldrig är för sent att börja träna.

Studien visar också att den mentala hälsan är mer beroende av hur ofta man tränar än hur vältränad man är.

Senast uppdaterad: 2014-03-18

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.