Privata försäkringar en resurs för den gemensamma välfärden
  • uid=jeaben2,cn=users,O=EUROACCIDENT.COM
  • Jeanette Bengtsson
Aktuellt
start portlet menu bar

Privata försäkringar en resurs för den gemensamma välfärden

Display portlet menu
end portlet menu bar

Privata försäkringar en resurs för den gemensamma välfärden

By Jeanette Bengtsson on 28 maj 2014

LOs ordförande lovade i sitt 1a majtal att gräddfilerna ska bort om Socialdemokraterna kommer till makten. Slutsatsen Thorwaldsson drar är att privata sjukvårdsförsäkringar gör att köerna till vården blir längre. Euro Accidents VD, Thomas Petersson, menar på att det är tvärtom.

Thomas Petersson, vd Euro AccidentSjukvårdsförsäkringar gör nämligen att köerna till den allmänna vården blir kortare. De patienter som får vård via privata försäkringar belastar inte den offentliga vården och därmed inte i vårdköerna. Istället lämnar de plats till någon annan som då får kortare väntetid.

Vad avgör om du får stå i vårdkö eller inte? Det är inte sjukvårdsförsäkringarna, som LOs ordförande hävdar. Det är landstingens beslut om hur mycket vård som ska produceras som styr. Ju mer pengar som landstingen spenderar på att köpa vård, desto mer vård kommer att produceras.

Problemet är att våra skattepengar inte räcker till för att köpa all den vård vi skulle vilja köpa. De senaste dagarna har det i media rapporterats om att nya cancermediciner inte blir tillgängliga för alla, bland annat beroende på var i landet du bor.  Varför är då cancervården ojämlik med olika väntetider och olika behandlingsmetoder beroende på var i landet du bor? Jo, därför att vården kostar för mycket i förhållande till den budget som landstingen har. Visst är det orättvist, det är till och med mycket orättvist att vården ska styras av var man bor. Med en privat sjukvårdsförsäkring så får man däremot samma vård oavsett bostadsort.

Lösningen på vårdens problem är alltså inte att förbjuda privata sjukvårdsförsäkringar. Istället borde regeringen, oavsett politisk färg, verka för att fler får den möjligheten. För ju mer vårdproduktion som försäkringsbolagen kan köpa, desto mer vård kommer det totalt att produceras i Sverige. Det innebär att fler får komma under vård än om vi helt förlitar oss på det offentliga systemet. 

Istället för att lägga energi på att motarbeta privata försäkringslösningar, borde istället fokus vara att göra det mer attraktivt för företag att försäkra sina anställda. Detta kan göras genom att företag som försäkrar sina anställda, får göra det till en avdragsgill kostnad i verksamheten. Då frigörs nämligen mer resurser till den offentliga vården, till en mycket liten kostnad. Ju fler privata sjukvårdsförsäkringar som finns, desto mindre vård behöver landstingen köpa för den gruppen av medborgare. Det blir, helt enkelt, mer över till resten av befolkningen. Samtidigt spar detta pengar för både samhälle och företag eftersom den som väntar på vård kostar pengar.

Försäkringsbolagen tillskjuter ca 2 miljarder kronor varje år till vårdproduktionen i Sverige. Det skapar inte längre köer, det kortar köer.

Sverige, liksom resten av västvärlden, står inför gigantiska demografiska utmaningar som kommer att innebära en enorm belastning för sjukvården och äldreomsorgen. I den situationen borde privata försäkringar vara en självklar och viktig del av framtidens finansiering av välfärden. Utan privata delfinansieringar måste det till stora skattehöjningar för att kunna trygga välfärden och erbjuda framtida vård till de som behöver den.

En framtida socialdemokratiskt ledd regering får inte låta ideologiska skygglappar komma i vägen för initiativ som kan trygga välfärden. Genom att sätta stopp för privata aktörer inom välfärdssektorn är risken uppenbar för att vi inom en snar framtid kommer att hamna i en situation där utbudet av vård minskar, kvaliteten försämras och vårdköerna blir längre.
Förbud är inte den rätta vägen att gå. Prata istället med oss på den privata sidan i näringslivet och i försäkringsbranschen så lovar jag att vi ska göra allt vi kan för att få det offentliga systemet att fungera bättre, samtidigt som finansieringen av välfärden kan delas av fler parter. För Sveriges konkurrenskraft och förmåga att erbjuda en hög levnadsstandard och vårdkvalitet i framtiden så behövs fler goda krafter och fler initiativ. Inte färre.

Det finns lösningar som är bra för alla. Möt oss i en konstruktiv dialog om vårdens utmaningar så att vi - tillsammans - kan se till att fler ska få komma snabbare till vård och att vården ska bli likvärdig i hela vårt land. Låt oss fortsätta att vara en resurs. Låt oss – tillsammans – utveckla framtidens vårdfinansiering. Det tjänar hela Sverige på!

Thomas Petersson
VD, Euro Accident Health & Care Insurance AB

Senast uppdaterad: 2014-05-28

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.