Euro Accident lanserar E-Vård, en tjänst med vård via internet
 • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
 • Jeanette Bengtsson
Aktuellt
start portlet menu bar

Euro Accident lanserar E-Vård, en tjänst med vård via internet

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident lanserar E-Vård, en tjänst med vård via internet

By Jeanette Bengtsson on 2 maj 2014

Euro Accident lanserar E-Vård; en ny tjänst som erbjuder snabb och professionell vård genom konsultation med läkare via internet. Glöm väntetider och tidsbokningar. Målet med E-Vård är att erbjuda omedelbar hjälp dagligen 07-22.

Tillsammans med företaget E-Vård Sverige AB har Euro Accident tagit fram en E-vårdtjänst som hjälper kunder med lättare sjukdomstillstånd via internet. Efter en initial webbaserad utredning sker enskild konsultation med en läkare som lyssnar, sammanställer, ger förslag till åtgärder och vid behov erbjuder läkemedel via apoteket. Precis som andra vårdgivare.

Läkaren kan även utfärda recept eller remittera till specialist, via Euro Accidents sjukvårdsförsäkring. När det behövs kan även läkare och patient kopplas samman via en videotjänst.

”Vi har en bra sjukvård i Sverige men med stora tillgänglighetsproblem. Vi ser därför E-Vård som ett bra komplement till den traditionella vård vi erbjuder våra kunder. Enklare sjukdomsfall kan med fördel hanteras via ”nätet” till nytta för både patienten och samhället”, säger Maria Rylander som ansvarar för produktionen på Euro Accident.

Tjänsten kommer att vara tillgänglig från och med den 5 maj 2014 och nås via www.euroaccident.se under rubriken Boka vård.

Initialt är alla som har sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess Silver välkomna att använda sig av Euro Accidents E-vårdtjänst. Vid komplicerade problem eller utebliven effekt guidas patienten till Euro Accidents Medicinska Kundcenter eller annan sjukvårdsinrättning. Vid kontakt med Euro Accidents Medicinska Kundcenter kan kunder rekommenderas att använda E-vårdtjänsten om sjuksköterskan finner det medicinskt lämpligt.

Följande besvär kan behandlas med E-Vård

 • Öron-, näs-, och halsinfektioner
 • Hudbesvär
 • Smärttillstånd
 • Magbesvär
 • Sömnproblem
 • Urinvägsinfektioner
 • Allergier
   

Senast uppdaterad: 2014-10-09

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.