Euro Accident är förmedlarnas val
  • Utmärkelse
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Euro Accident är förmedlarnas val

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident är förmedlarnas val

By Jeanette Bengtsson on 4 okt. 2016

Euro Accident är det försäkringsbolag som försäkringsförmedlarna är mest nöjda med som helhet och som dessutom anses ha det mest attraktiva erbjudandet inom risk-, privatvårds- och gruppförsäkring. Det visar CMA Researchs årliga undersökning för 2016.

Med högsta helhetsbetyg kan Euro Accident för första gången stoltsera med CMA Researchs utmärkelse ”Förmedlarnas val”. Euro Accident fortsätter också att vara det försäkringsbolag som flest förmedlare anser har det mest attraktiva risk-, privatvårds- och gruppförsäkringserbjudandet.

– Vi är mycket stolta och tacksamma över det fina resultatet och förtroendet från förmedlarna. Men vi vilar inte på gamla lagrar, utan fortsätter med att utveckla samarbetet och erbjudandet för att skapa ännu mer nytta för förmedlarna och deras kunder, säger Staffan Johansson, Affärschef på Euro Accident.

 

 

Senast uppdaterad: 2016-10-05

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.