Euro Accident överens med Ikano om att köpa Ikano Livförsäkring
  • uid=nikmil,cn=users,o=euroaccident.com
  • Niklas Mild
Aktuellt
start portlet menu bar

Euro Accident överens med Ikano om att köpa Ikano Livförsäkring

Display portlet menu
end portlet menu bar

Euro Accident överens med Ikano om att köpa Ikano Livförsäkring

By Niklas Mild on 28 mars 2017

Euro Accident har kommit överens med Ikano om att köpa deras livförsäkringsbolag Ikano Livförsäkring AB. När köpet är klart namnändras bolaget till Euro Accident Livförsäkring AB och verksamheten i Euro Accident Health & Care Insurance AB införlivas i bolaget. Köpet förutsätter ett godkännande av berörda myndigheter.

– Vi förväntar oss att köpet blir fördelaktigt för våra kunder och samarbetspartners. Vi kommer även fortsättningsvis vara ett välkapitaliserat bolag med samma medarbetare, ledning och långsiktiga ägare som tidigare, säger Thomas Petersson, VD för Euro Accident.

När hela processen är klar blir Euro Accident ett försäkringsbolag med tillstånd och tillsyn av Finansinspektionen i Sverige.

– Köpet ger oss en mer effektiv bolagsstruktur som passar vår verksamhet bättre. Samtidigt tror vi att det också ger en ökad tydlighet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners, säger Thomas Petersson.

Köpet av Ikano Livförsäkring förutsätter ett godkännande av berörda myndigheter.

Senast uppdaterad: 2017-03-28

Portleten har inte konfigurerats eller så är inställningarna inte korrekta. Välj ett program i Ändra delade inställningar. Kontakta administratören om du behöver hjälp.