Sociala Medier
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Euro Accident i
Sociala Medier

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Vår närvaro i sociala medier är till för att det ska vara lätt att hitta oss och lätt att kommunicera med oss. Vi försöker svara på allmänna frågor så fort som möjligt. Om svaret dröjer kommer vi att berätta det för dig.

Vår Facebooksida är inte en förlängd kundtjänstsida. Vi diskuterar inte personliga försäkringsfrågor eller personliga ärenden i en publik miljö. Har du frågor som inte är av allmän karaktär, utan som rör just dina försäkringar, kommer vi be dig ringa vår kundservice.

För din egen säkerhet ska du inte lämna ut ditt personnummer eftersom du då riskerar att uppgifterna missbrukas av andra besökare. Euro Accident kommer aldrig att be dig att lämna personliga uppgifter i våra sociala mediekanaler.

Facebook »

Twitter »

LinkedIn »

YouTube »

Om du har frågor till oss eller synpunkter är du välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

Senast uppdaterad: 2018-04-17

Kontakta Mig