Omtanke, handlingskraft och nytänkande
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
start portlet menu bar

Omtanke, handlingskraft och nytänkande

Display portlet menu
end portlet menu bar

Kärnvärden
Omtanke, handlingskraft och nytänkande

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Omtanke och handlingskraft, förenat med nytänkande, är våra kärnvärden och vår vardagskompass. De beskriver hur vi ser på oss själva i förhållande till varandra och vår omvärld. Våra kärnvärden styr hur vår verksamhet bedrivs.

De definierar vårt sätt att arbeta och bemöta andra, oavsett om det avser kunder, samarbetspartners eller kollegor i företaget.

Omtanke
Vi bryr oss om varandra och våra kunder.

Handlingskraft
Vi agerar nu. Vi löser våra uppgifter och tar oss an utmaningarna när de kommer.

Nytänkande
Vi vågar prova nya saker och nya sätt.

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-05