Organisation & Ledning
  • uid=prodwpadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Organisation & Ledning

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Vi har fem kontor runt om i Sverige, och nedan är en lista på kontaktpersoner från våra olika ansvarsområden. För att komma i kontakt med någon av oss, e-posta till fornamn.efternamn@euroaccident.com

Ledningsgrupp

Thomas Petersson VD

Anette Norberg Chef Risk & Finans

Christian Halvars IT-chef

Louise Sundelius HR-chef

Maria Rylander Chef Produkt

Miles de Champs Chef Kommunikation

Olof Bergström Chef Juridik

Staffan Johansson Affärschef Sverige

Specialister och gruppchefer

Therese Leijonhufvud Produktchef Sjukvård

Marie Fristedt Produktchef Hälsa

Jörgen Örnebrand Produktchef Grupp- och Tjänstepensionsförsäkringar

Jane Lilja Riskbedömningschef/Skadespecialist

Caroline Brunell Chef Mäklarsupport

Jonas Ahenborg Chef Produktion & Redovisning

Eva Strömqvist Chef Försäkringsservice

Pernilla Bolin Chef Skador Sjukvård

Johan Cronqvist Chef Skador Tjänstepension

Olof Svensson Chef Skador Grupp / Riskbedömning

Rebekka Johansson-Ekström Health Care Coordinator

Leif Johansson Chef Försäljning

Charlotte Norberg Chef Medicinskt Kundcenter

Peter Daniels Riskhantering

Lars Frick Compliance

Senast uppdaterad: 2018-02-13

Kontakta Mig