Ger kvalitet och kompetens
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Samarbetspartners
Ger kvalitet och kompetens

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Euro Accident samarbetar med ett antal partners som är utvalda utifrån sin spetskompetens. Dessa samarbeten är väldigt viktiga då de ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder bästa möjliga kvalitet på våra försäkringar och hälsotjänster. Här nedan presenterar vi kort våra samarbetspartners.

ArbetslivsresursArbetslivsresurs är en HR-partner inom organisations- och ledarskapsutveckling, omställning och rehabilitering. Arbetslivsresurs identifierar, stärker och utvecklar människor till att bli sitt bästa jag, oavsett om man är sjuk eller frisk, medarbetare eller chef.

 

MinDoktorMinDoktor erbjuder enskild konsultation med läkare via internet med initial utredning och behandling av enklare sjukdomar och besvär. Läkaren kan även utfärda recept eller remittera till specialist.

 

 

Global HospitalGlobal Hospital erbjuder idag olika typer av hälsoundersökningar, livsstilsundersökningar, årslånga livsstilsprogram, tillgång till läkare och specialister samt grupplösningar inom hjärta- kärl området.

 

Haga Livscenter ABHaga Livscenter är ett konsultföretag som arbetar med hälsa som affärsstrategi, där hälsa, motivation och lönsamhet förenas i tjänster och stöd till individer, chefer och organisationer. Ambitionen är att verka för att skapa inre hållbarhet för individen och yttre hållbarhet för arbetslivet och samhället.

 

 

HPI Health Profile InstituteHPI Health Profile Institute arbetar med hälsoutveckling, IT och utbildning inom hälsa och friskvård för att öka hälsa för individ, grupp och organisation. De är grundare och utvecklare av Hälsoprofilbedömning – en metod för att motivera personer till en bättre livsstil.

 

 

NUMERA NUMERA är en samarbetspartner inom hälsa som organiserar och levererar tjänster som ger företag en hög avkastning i form av ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. NUMERA inspirerar människor att bejaka sin hälsa och aktivera sig utifrån sina personliga behov och förutsättningar.

 

PBMPBM arbetar med att behandla, rehabilitera och utbilda kring psykisk ohälsa som t.ex. smärta och stress-problem. PBM:s kärnkompetens är beteendepsykologi såsom beteendeanalys, KBT och ACT.

 

 

ProActive Health PartnerProActive Health Partner är en oberoende strategisk partner som hjälper företag att skapa varaktigt hållbara medarbetare. ProActive Health Partner fokuserar på ökad närvaro, produktivitet och lönsamhet.

 

 

Pro+Fit Health ABPro+Fit Health AB är en hälsopartner som bidrar till sina kunders hälsa, framgång och hållbara lönsamhet, genom att erbjuda ett brett urval av hälsotjänster på organisations- och individnivå till företag och organisationer.

 

 

SOS InternationalSOS International tillhandahåller tjänster som samtalsstöd, rådgivning och behandling av psykolog samt webbaserade livsstilsprogram och hälsoprofiler. De är Nordens ledande aktör för olika former av personlig assistans som innebär hjälp och stöd på individ- såväl som organisationsnivå.

 

Senast uppdaterad: 2018-08-31