För en trygg och frisk värld
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator
start portlet menu bar

För en trygg och frisk värld

Display portlet menu
end portlet menu bar

Sponsring
För en trygg och frisk värld

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Euro Accident har ett uttalat löfte: går det bra för oss så ska vi dela med oss. Det gör vi genom att värna om det vi inte kan försäkra och genom att vi tar ställning för det vi tror på.

Det vi inte kan försäkra
Vi kan inte försäkra att barn inte far illa och inte heller försäkra mot eller stoppa vår tids kanske största folksjukdom, demens. Därför har vi genom åren valt att ge ekonomiskt stöd till Bris fantastiska arbete för utsatta barn och Alzheimerfondens ständiga kamp att stötta forskningen för att hitta bot mot Alzheimers sjukdom.

För det lokala idrottslivet
Vi har också skapat EA-fonden för att bidra till en positiv utveckling av idrotten och föreningsverksamheten i Sverige. Ur fonden kan våra medarbetare söka bidrag för att stötta en förening eller person som ligger dem varmt om hjärtat. Genom åren har bidragen gjort idrottslivet lite lättare för många lag, idrottare, ledare och föräldrar inom olika sporter och på olika nivåer.

Senast uppdaterad: 2018-11-19