Guldsupporter till BRIS
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Euro Accident
Guldsupporter till BRIS

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

Euro Accident har sedan 2008 stöttat BRIS – Barnens rätt i samhället. BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle.

Kärnan i BRIS verksamhet är BRIS 116 111, BRIS-mejlen och BRIS-chatten dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. BRIS framhåller alltid barnperspektivet och ser barn och unga som sina uppdragsgivare.

Inför 2013 ökade vi vårt ekonomiska engagemang och blev stolta vindskyddare för hårdBRIS. 2015 blev vi guldsupporter till BRIS och det fortsätter vi med även under 2016.

Vår förhoppning är att vårt bidrag ska öka BRIS möjligheter till att hjälpa flera som behöver stöd när det känns jobbigt i livet. När man har det svårt behöver man hjälp och BRIS gör ett fantastiskt jobb i att erbjuda stöd och hjälp till unga som behöver det

 

Senast uppdaterad: 2015-12-22