beskyddas av Euro Accident
  • uid=stageWPadmin,cn=admins,o=euroaccident.com
  • WP Administrator

Alzheimerfonden
beskyddas av Euro Accident

By WP Administrator, last updated 5 aug. 2011

I december 2008 började Euro Accident att stötta Alzheimerfonden med ekonomiska julgåvor. 2012 ökade vi vårt engagemang genom att bli beskyddarföretag för fonden. 

Alzheimer kallas ofta de anhörigas sjukdom. Nära och kära till dem som drabbas upplever svåra emotionella påfrestningar. De sociala och praktiska konsekvenserna blir ofta stora. Att se en av sina närmaste tappa orienteringen i tillvaron medan minnet och minnesfunktionerna raderas bit för bit är en hjärtslitande upplevelse. Och det finns ingen återvändo – Alzheimer är en dödlig sjukdom.

Vi vill öka medvetenheten
Vår förhoppning är att vi som beskyddare ska hjälpa Alzheimerfonden att växa genom att hitta fler bidragsgivare. Vi vill också sprida uppmärksamhet kring Alzheimers sjukdom eftersom fler och fler drabbas samt stödja forskningen så att de kan komma närmre lösningen och hitta bot mot Alzheimers sjukdom.

 

Senast uppdaterad: 2014-03-18