För livets alla utmaningar
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson

Samtalsstöd
För livets alla utmaningar

By Jeanette Bengtsson, last updated 11 apr. 2017

Med Samtalsstöd i din försäkring kan du få kostnadsfri rådgivning av psykolog, beteendevetare, ekonom eller jurist, hälsocoachning och individuellt krisstöd. Om du är chef finns ett särskilt stöd i din chefsroll. I första hand får du stöd på telefon.

Ring 0771-10 50 15 – dygnet runt

Samtalsstöd hjälper dig att tidigt ta itu med problem, oavsett om de är på jobbet eller i privatlivet.

Det kan till exempel handla om stress, relationsproblem, psykiska problem som ångest och nedstämdhet, juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor, alkohol-, drog eller spelmissbruk eller konflikter på jobbet.

Självklart gäller full sekretess mot din arbetsgivare.

Ring 0771-10 50 15 – dygnet runt

 

Senast uppdaterad: 2018-09-18