Euro Accident i Almedalen
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson
  • Euro Accident i Almedalen

Se filmen från scen i Almedalen

Tisdag den 2 juli 2019 pratade Euro Accident från tidningen Chefs scen i Almedalen. Ämnet var hur chefer kan rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk. Seminariet filmades och finns tillgängligt nedan. Hör Marie Fristedt, produktchef Hälsa på Euro Accident, och andra experter, diskutera riskbruk som chefsdilemma och förhållningssättet till alkoholpolicyer på arbetsplatsen.

Skön festprisse eller farligt riskbruk – hur kan du som chef tyda signalerna?

Nio av tio vuxna svenskar dricker alkohol. De flesta med måtta, men 17 procent dricker så mycket att de är riskbrukare. Detta innebär ökad risk för sjukdom, psykisk ohälsa och sänkt arbetsförmåga. Hur kan chefer rusta sig för att hantera medarbetare som är på väg in i ett missbruk?

Nästan en halv miljon svenskar missbrukar alkohol. Ännu fler är riskbrukare och ligger i farozonen till missbruk. De chefer som lär sig tyda riskbrukssignaler tidigt – och agerar på dem – har därför mycket att vinna. Riskbruk är lätt att dölja. Och i en organisation där det serveras alkohol på fester och after work blir det svårare att som chef legitimera de redan obekväma frågorna kring alkohol- och levnadsvanor.

Men måste man ha en alkoholfri arbetsplats för att komma runt problemet? Riskbrukare är ofta socialt och yrkesmässigt fungerande personer och det kan ta lång tid innan riskbruket blir uppenbart. Så hur ska chefer bryta mönstret för riskbrukarna? Hur kan chefen bli den avgörande faktorn som bromsar riskbruket? Vad har egentligen arbetsgivaren för ansvar och vad behöver organisationer för stöd? I ett samtal med de främsta experterna diskuterar vi riskbruk som chefsdilemma och förhållningssättet till alkoholpolicyer på arbetsplatsen.

Medverkande:
Marie Fristedt, Produktchef Hälsa, Euro Accident
Sarah Demitz-Helin, VD, Ljung och Sjöberg
Tomas Bäcklund, Sales Director, River
Linus Malmberg, Grundare, Cordial

Läs och se mer
Chef.se/almedalen »
Euroaccident.se/almedalen »
Almedalsguiden.com/event/14190 »
Direktsänds den 2 juli på facebook.com/tidningenchef »

Seminarium: Skön festprisse eller farligt riskbruk – hur kan du som chef tyda signalerna?
Dag: 2/7 2019, 14:15–15:00
Plats: Korsgatan 24 i Visby, Gotland
Arrangör: Euro Accident + Chef
Kontaktperson: Mathilda Söderlind, kommunikationsansvarig Euro Accident. Telefon 08-545 074 39