Information om livförsäkring tecknad hos Ikano Livförsäkring AB
  • uid=jeaben2,cn=users,o=euroaccident.com
  • Jeanette Bengtsson
start portlet menu bar

Information om livförsäkring tecknad hos Ikano Livförsäkring AB

Display portlet menu
end portlet menu bar

Välkommen till Euro Accident!
Information om livförsäkring tecknad hos Ikano Livförsäkring AB

By Jeanette Bengtsson, last updated 10 nov. 2017

Från och med den 5 februari 2018 är Euro Accident ny ägare till Ikano Livförsäkring AB där du har din livförsäkring. I samband med ägarbytet ändrar bolaget även namn till Euro Accident Livförsäkring AB.

Ditt försäkringsavtal löper på som tidigare tills det är dags att förnya avtalet för en ny ettårsperiod.

Av systemtekniska skäl kommer dock premien för försäkringen att faktureras kvartalsvis – oavsett tidigare betalningsperiod. Vid förnyelsetidpunkten kommer det åter vara möjligt att välja betalning genom till exempel autogiro.

I god tid innan förnyelsen får du ett erbjudande att ta ställning till. Premie och försäkringsvillkor kan då komma att skilja sig jämfört med tidigare.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-545 019 73.

Välkommen till Euro Accident!

 

Senast uppdaterad: 2018-02-02